Toelichting privacy & cookiebeleid

Privacy & cookiebeleid

Deze website wordt beheerd door Stratix B.V. (Kamer van Koophandel 57689326), hierna te noemen Stratix. Tijdens uw bezoek aan deze website is het mogelijk dat Stratix persoonsgegevens van u verzamelt. Stratix zal deze persoonsgegevens enkel aanwenden voor de op deze pagina omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

GEGEVENSVERZAMELING EN DOELEINDEN

Bij een bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en waarvandaan, op welke wijze en waar u op onze site terecht bent gekomen.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uitsluitend persoonlijke informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert). Deze informatie wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die wij ontvangen op onze site.

COOKIES

Wij maken op deze website vanaf augustus 2017 gebruik van cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsites van Stratix (Stratix.nl, stratix.com, breedbandatlas.nl) en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Wij gebruiken de Google Analytics dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google NIET toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw volledige IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven (Anonymize IP). IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Stratix heeft Google Analytics zo ingesteld dat het laatste octet van uw IP-adres verwijderd wordt, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Google noemt dit ‘anonimiseren’. Google Analytics is door Stratix privacy vriendelijk ingesteld conform de richtlijnen van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Hiermee voldoet deze website aan de nieuwe versoepelde wetgeving ten aanzien van cookies die op 4 februari 2015 in werking is getreden. Op 5 juni 2012 is de initiële cookie wetgeving in werking getreden middels een wijziging van de Telecommunicatiewet. Deze wijziging in de Telecommunicatiewet is voor een belangrijk deel omzetting van de Europese richtlijnen ten aanzien van het gebruik van cookies.

CONTACT OVER ONS PRIVACYBELEID

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy & cookiebeleid of als u wenst te reageren op ons privacy & cookiebeleid, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, Melanie Siezen-van Cruijsen.

Per e-mail: office@stratix.nl

Per telefoon: 035-6222020

Per brief: Julianalaan 1, 1213 AP Hilversum

AFMELDEN

Als u in de toekomst geen e-mails, post of telefoon wenst te ontvangen van Stratix, kunt u contact opnemen op de hierboven vermelde contactgegevens.

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens:

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens, hiervoor kunt u contact opnemen op de hierboven vermelde contactgegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

WIJZIGINGEN PRIVACY & COOKIEBELEID

Stratix behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookiebeleid. Het verdient aanbeveling om deze pagina met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

LAATST BIJGEWERKT / UPDATES

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 juni 2023.

Ja, ik ontvang graag bericht bij een nieuwe update van de BreedbandAtlas

Uitleg werking BreedbandAtlas

Uitleg

Meer weten?

Meer weten?

Updates en nieuwsberichten BreedbandAtlas

Updates