Glasvezel in Nederland in kaart gebracht in het FD van 30 januari

Hendrik Rood leverde de cijfers voor een glasvezelkaart die Frédérik Ruys van Vizualism heeft gemaakt.

Op deze kaart is Nederland verdeeld in vlakken van 100 bij 100 meter en is in relief het aantal inwoners te zien.

Stratix houdt een database bij waarin op adresniveau het type en de maximaal verkrijgbare snelheid van de (consumenten)internetaansluiting bijgehouden wordt. Daarnaast houden wij de status van #glasvezelprojecten in Nederland op dagelijkse basis bij.