Waarom de breedbandatlas? Snel internet is nog niet overal in Nederland een gegeven.

Waarom de breedbandatlas? Snel internet is nog niet overal in Nederland een gegeven.

De start van een zakelijke discussie en het maken van nuchtere investeringsbeslissingen en financieringsoordelen over de uitrol van breedband met hoge snelheid begint bij feitenkennis over de echte stand van zaken. Daar hopen wij met deze informatie aan bij te dragen.

In Nederland is breedband met zeer hoge snelheid in vele huishoudens en bedrijven verkrijgbaar. De hoofdoorzaak is de aanleg van kabel-TV vanaf eind jaren vijftig. Kabelnetten gebruiken coaxkabels, een techniek die in de jaren dertig van de vorige eeuw werd geïntroduceerd, en niet lang na de introductie van Televisie een toepassing vond bij gemeenschappelijke antenne-installaties van bewoners en woningcorporaties.

Gemeenten, die in de jaren zeventig de aanleg van kabelnetten overnamen, bleven meestal steken bij uitrol tot de rand van de bebouwde kom. Ook bedrijfsterreinen werden overgeslagen, daar keek men toch geen TV tijdens het werken. Internet en datacommunicatie was nog niet in beeld.

Glasvezel, een techniek die in de jaren zeventig is ontwikkeld, is na initiële toepassing in de lange-afstandsnetwerken, in de laatste jaren ook binnen de bebouwde kom en naar een paar honderd grote bedrijfsterreinen uitgerold. De concurrentie aangaan met kabelnetten die steeds meer breedbandklanten wonnen, was een belangrijke motivatie bij aanlegbeslissingen. Waar alleen een telefoonnet lag, was geen sprake van grote commerciële druk.

Buiten de bebouwde kom en op veel bedrijfsterreinen is men daarom ook nu vaak aangewezen op de oude koperdraden van het vaste telefoonnet of draadloze technieken, beiden technieken uitgevonden in de 19e eeuw. Slechts sporadisch treft men op die plaatsen kabelnetten of glasvezelnetten aan en de capaciteiten met deze veel oudere transmissietechnieken zijn een stuk lager.

Nieuw kabels aanleggen in dunner bevolkte gebieden en op bedrijfsterreinen is prijzig, eerst en vooral omdat de gebouwen op grotere, tot veel grotere afstand van elkaar staan. Bij inzet van oudere technieken als telefoonkabels en draadloze verbindingen, is er qua capaciteit echter sprake van duidelijke afstandsafhankelijkheid. Er komen steeds geavanceerdere modulatietechnieken als LTE (4G), VDSL, vectoring en fantoomtransmissie op de markt, net als de snelste zeilschepen en stoomtreinen werden gebouwd toen de stoomboot en auto al in opkomst waren. Het wordt technisch steeds ingewikkelder en alleen wie dicht bij een mast, een centrale of een straatkast met apparatuur bevindt kan de hoge snelheid ervaren.

Investeerders in nieuwe kabelnetwerken, financiers die om leningen worden gevraagd, maar ook beleidsmakers en overheden die overwegen het aansluiten van de duurste plekken te gaan subsidiëren, hebben daarom behoefte aan daadwerkelijk goede data. Wat kan er waar nu en in de komende jaren geleverd worden. Waar staan de straatkasten waar het nog rendabel is VDSL-apparatuur te plaatsen? Hoe zit het met de draadloze breedbanddekking, is dat een alternatief voor koperdraad?

Kortom, hoever kunnen gevestigde marktpartijen nog gaan met het opwaarderen van hun oudere netten en welke capaciteiten zijn er dan te leveren? En is dat voldoende voor moderne toepassingen, van cloud computing, video-on-demand en tablets tot precisielandbouw, bewakingscamera’s, intercoms en HD-video babyfoons.

De website BreedbandAtlas heeft tot doel meer inzicht te geven op het aanbod, gebaseerd op de gegevens over de werkelijke situatie en geen inschattingen op de achterkant van een envelop.

Het draait daarbij niet alleen om wat er waar nu en binnenkort aan breedband geleverd kan worden, maar ook welke economische bedrijvigheid en maatschappelijke activiteiten er worden geraakt door gebrekkige breedbanddekking. Beschikbaarheid met alleen lage prestaties zorgen ervoor dat moderne, efficiënte ICT niet overal toegankelijk is en kan worden ingezet.

De start van een zakelijke discussie en het maken van nuchtere investeringsbeslissingen en financieringsoordelen over de uitrol van breedband met hoge snelheid begint bij feitenkennis over de echte stand van zaken.

Daar hopen wij met deze informatie aan bij te dragen.

terug naar berichten overzicht

Ja, ik wil graag meer weten over de BreedbandAtlas

Uitleg werking BreedbandAtlas

Uitleg

Meer weten?

Meer weten?

Updates en nieuwsberichten BreedbandAtlas

Updates

2017-11-27T19:17:18+01:00