Veelgestelde vragen

Op mijn adres wordt een ander verbindingstype getoond dan de verbinding die ik zelf gebruik, hoe zit dat precies?

Op een adres kunnen verschillende verbindingstypen beschikbaar zijn. De kaart toont echter alleen het verbindingstype waarover momenteel de hoogste (download)snelheid kan worden geleverd. Bijvoorbeeld, als uw adres zowel is aangesloten op de coaxkabel van Ziggo als de glasvezelkabel van Reggefiber, dan wordt alleen het verbindingstype glasvezel getoond omdat over die verbinding momenteel een hogere snelheid kan worden geleverd.  

Op mijn adres is een snellere verbindingstype leverbaar dan wat op de kaart wordt getoond. Kan ik deze wijziging doorgeven en wat gebeurt er dan met deze wijziging? 

Als de situatie op de kaart niet overeenkomt met uw werkelijke situatie kunt u dit aan ons doorgeven door middel van het contactformulier op de website. Wij zullen de wijziging dan doorvoeren in de volgende update van de kaart. 

In zowel de legenda van de kaartlaag ‘Snelste verbindingstype’ als ‘Downloadsnelheid’ is een grijs vakje met ‘Geen data’ opgenomen. Wat betekent die waarde?

Als een pand, ligplaats of standplaats grijs is gekleurd betekent dat dat er op die locatie (nog) geen verbinding leverbaar is. Dat kan één van de volgende (meest voorkomende) oorzaken hebben:

  • Het pand ligt te ver op een locatie waar geen breedband internet via kabel geleverd kan worden. Meestal omdat men te ver af is gelegen van een telefooncentrale (bijvoorbeeld in het buitengebied).
  • Het pand is wel bekend in de Basisregistratie Gebouwen van het Kadaster, maar nog niet bij operators. Bijvoorbeeld wanneer het een nieuwbouwpand betreft, er geen officieel adres aan het pand is toegewezen inde BAG, er onjuiste adresgegevens staan bij de operators of bij de BAG.
  • Het pand heeft collectieve voorzieningen, waarover geen gewoon snel internet mogelijk is. Dit komt vaak voor bij recreatieparken en (zorg)instellingen.
  • Het pand is nooit ontsloten om andere redenen. Dit betreft vaak stand-en ligplaatsen, zomerhuisjes en seizoensgebouwen. Echter soms is het een pand met een historie als windmolen of vuurtoren, brug- of sluiswachtershuisje, pompstation, nutsgebouwtje, (volks)tuinhuisje, garage of opslagloods.

Op de kaart wordt de breedbandsituatie op pandniveau getoond, maar wat betekent dit in de praktijk en op basis van welke registratie wordt deze demarcatie bepaald?

De panden zijn bepaald op basis van de Basisregistratie Gebouwen van het Kadaster en omvatten naast panden ook standplaatsen en ligplaatsen. Voor een omschrijving van de voorgenoemde objecttypen verwijzen we naar website van het Kadaster.

Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Uitleg werking BreedbandAtlas

Uitleg

Meer weten?

Meer weten?

Updates en nieuwsberichten BreedbandAtlas

Updates