Disclaimer

Stratix B.V. (Kamer van Koophandel 57689326), hierna te noemen Stratix, verleent u hierbij toegang tot de websites van Stratix – stratix.nl, stratix.com, breedbandatlas.nl en breedbandatlas.com – en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Stratix en derden zijn aangeleverd. De inhoud van deze websites is door Stratix met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Stratix behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de websites van Stratix is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Stratix.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
De op de websites van Stratix aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stratix.

AUTEURSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stratix. De inhoud op de websites van Stratix is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0 NL), tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

OVERIG
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens grotendeels gegenereerd middels de ICTRecht-disclaimergenerator.

Ja, ik ontvang graag bericht bij een nieuwe update van de BreedbandAtlas

Onze excuses door een storing is het nu niet mogelijk om aan te melden.

Uitleg werking BreedbandAtlas

Uitleg

Meer weten?

Meer weten?

Updates en nieuwsberichten BreedbandAtlas

Updates