3 MILJOEN NEDERLANDSE HUISHOUDENS KUNNEN VOOR EIND 2018 GEBRUIK MAKEN VAN GLASVEZEL

  • Nog voor de Kerst passeert Nederland de grens van 3 miljoen huishoudens met glasvezel
  • In alle Nederlandse provincies verglaast men nu het buitengebied, behalve in Zeeland
  • Komende jaren slaat de markt om naar verdere verglazing van 5 miljoen adressen in de grotere woonkernen
  • MKB op veel bedrijventerreinen is slecht bediend met alleen maar internet over traag koper

Dit zijn de conclusies die Stratix trekt op basis van eigen onderzoek naar de uitrol van glasvezel naar woningen in Nederland. De resultaten zijn verwerkt in de interactieve Glaskaart en een animatie met het percentage ‘homes passed’ voor elke gemeente.

Stratix verwacht dat de groei voor heel 2018 zal uitkomen op ruim 200 duizend aansluitingen. Dat is een verdubbeling van het aantal nieuw gerealiseerde aansluitingen ten opzichte van de laatste twee jaar. Na een periode van stagnatie trekt de aanleg weer aan. Deze aanwas is vooral toe te schrijven aan glasvezelprojecten in het buitengebied, aanleg in aantrekkende nieuwbouw en aan de verglazingsactiviteiten van onafhankelijke kabelexploitanten.

Op basis van projectplanningen van lopende aanlegtrajecten verwacht Stratix dat de grens van 3 miljoen aansluitingen (‘homes passed’) in december wordt gepasseerd. Daarbij maakt een groeiende groep huishoudens (nu 46%) ook daadwerkelijk gebruik van de verbinding. Stratix verwacht dat de ingezette groei zich in het komende jaar voortzet, vanwege het grote aantal succesvolle recente vraagbundelingen in het buitengebied, verglazing van complete gemeenten in Oost-Brabant en nieuwe grootschalige aanlegprojecten in steden als Rotterdam en Helmond.

Heel Nederlands buitengebied is druk met verglazen, behalve op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en in Zuid-Limburg

Na vele met succes afgeronde vraagbundelingscampagnes komt de bouw op gang in alle buitengebieden van Nederland, behalve op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, in Zuid-Limburg en rond de villadorpen langs de Hollandse kuststrook (zie onderstaande kaart).

In de afgelopen jaren zijn er diverse investeerders actief geworden in het verglazen van landelijke gebieden, waaronder Glasvezel Buitenaf [EQT: Zweden], GlasDraad [TINC:België] en E-Fiber [Arcus:VK]. In bepaalde delen woedt zelfs een heftige concurrentiestrijd onder verschillende commerciële aanbieders.

Op enkele succesvolle over het land verspreide kleine lokale initiatieven na (veelal coöperaties), kan worden gesteld dat de markt de verglazing van het buitengebied nu definitief voor eigen rekening en risico heeft opgepakt.

De Rijksoverheid kondigde in 2016 een Koepelregeling aan voor het steunen van breedbandprojecten in het buitengebied, die men centraal ging onderhandelen met Brussel. Marktpartijen hebben het voortouw genomen en niet gewacht op Den Haag. In dat licht verwacht Stratix dat er op de nog af te ronden koepelregeling in de komende jaren maar zeer beperkt beroep zal worden gedaan.

Stratix verwacht dat in 2019 de piek komt van de uitrol van glasvezel in het buitengebied, maar in sommige provincies lopen projecten door tot in 2021. Hierdoor gaat Nederland (net) niet voldoen aan EU 2020 doelstelling dat overal 30 Mbit/s internettoegang verkrijgbaar is.

Markt voor komende jaren is vooral grote(re) steden en onderbediende bedrijventerreinen

Met de aanleg in het overgrote deel van het buitengebied onderweg, zijn de grote(re) steden en een fors aantal bedrijventerreinen de grootste achtergebleven gebieden de komende jaren. In Rotterdam is een buitenlandse investeerder actief: de Schotse miljardair Lord Laidlaw en in Helmond is een lokale onderneming (E-Quest), die al in enkele wijken glasvezel had aangelegd, een joint-venture met de gemeente aangegaan voor de resterende wijken.

Ook op de markt voor verglazing van bedrijventerreinen neemt Stratix nu meer activiteit waar. Recent investeerde het Britse Ancala Partners ruim € 5 miljoen voor een aandeel in het bedrijf ForeFreedom dat een aantal glasvezelnetten heeft gerealiseerd op verschillende Nederlandse bedrijventerreinen.
Vooral de Nederlandse bedrijventerreinen met veel MKB-vestigingen zijn nog aangewezen op traag internet over koperdraad. Terreinbrede verglazing is slechts op beperkte schaal gerealiseerd.