Over deze site

De website Breedbandatlas is opgezet voor het verstrekken van geografische informatie over Next Generation breedband in Nederland.

De beschikbare breedbandsnelheden en mogelijkheden in Nederland nemen snel toe door het uitrollen van nieuwe technieken van vele marktpartijen. 300 Mbit/s, 500 Mbit/s en 1 Gbit/s downloadsnelheden en hoge uploadsnelheden worden al op vele plaatsen aan consumenten aangeboden.

Mobiele communicatie met 4G is uitgerold en biedt meer mogelijkheden evenals draadloze technieken in de 3,5 GHz en 5 GHz band.

Echter op een groot aantal andere locaties, vooral in het buitengebied en op bedrijfsterreinen, is de beschikbare snelheid nog ver af van de streefsnelheid van 30 Mbit/s van de Europese Unie voor 2020 en 100 Mbit/s in 2025.

Een aantal kaarten komt voort uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken eind 2014 uitgevoerd en worden gratis elektronisch verstrekt aan geïnteresseerden.

Vaste Breedbanddekking in Nederland

Aantal locaties zonder VDSL, kabel (Docsis 2.0 of hoger) of glasvezel (FTTH of FTTO) eind 2014 [bron: Stratix-, ACM- en CBS-gegevens]

Recente kaarten zijn in oktober 2016 geproduceerd voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met het Ministerie van EZ als meelezer.

De informatie over vast breedband en de daarop gebaseerde kaarten zijn samengesteld door continue eigen data-acquisitie van Stratix en worden regelmatig met de meest recente stand van zaken geactualiseerd.

Op deze site is ook de gemeentelijst met het percentage panden met glasvezel voor de deur (FTTHome, FTTBuilding) beschikbaar gemaakt. Deze lijst vormt de grondslag voor de glaskaart, waarvan de meest recente versie in April 2017 is samengesteld op basis van brondata over glasvezel in de databases.